Pakiet
Mini
Pakiet
Basic
Pakiet
Full
Pulpit
     
Obieg faktur z OCR
     
Integracja z produktami Symfonia
     
Przestrzeń w chmurze*
     
 E-wsparcie
Kontakt online Dział Wsparcie Technicznego Produktu udziela pomocy w następującym zakresie:
- Rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się podczas operacji instalacji, aktualizacji, migracji lub konfiguracji oprogramowania.
- Wsparcia problemów z bieżącą obsługą programu, w zakresie funkcjonalności przedstawionych w dokumentacji programu.
- Wymiany danych pomiędzy modułami programów, zgodnie z opublikowanymi w Centrum Wiedzy tabelami współpracy/integracji.
     
 Korespondencja
W systemie dokonasz szybkiej i profesjonalnej ewidencji korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej zgodnie z najlepszymi praktykami obsługi kancelaryjnej.
     
 Delegacje
Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych, dodawanie polecenia wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego, obsługa wypłat zaliczki w gotówce lub przelewem, generowanie druku delegacji w formacie .pdf; wielostopniowy i konfigurowalny schemat akceptacji, możliwość liczenia diety na podstawie czasu trwania delegacji lub na podstawie przejazdów; rozliczanie poniesionych koszów: noclegi, przejazdy, upominki.
     
 Umowy
 • Wygodny i intuicyjny dostęp do wszystkich zawartych umów i aneksów
 • Możliwość kontrolowania procesów przeglądania, akceptacji i zawierania umów
 • Dostęp do generatora treści umów i obsługi ich wersji
 • Aktywne wsparcie uczestników procesu przygotowania i zawierania umów dzięki narzędziom umożliwiającym szybką komunikację
 • Wygodną ewidencję wszystkich dokumentów i plików związanych z procesem zawierania umowy
 • Automatyczne przypomnienia o terminach ważności umów
     
 Poczta e-mail
Każdą wiadomość powiążesz z klientem, sprawą lub projektem. Do obsługi poczty nie potrzebujesz osobnego programu. Dostęp do wiadomości masz z kartoteki klienta lub sprawy. Dodatkowo aplikacja wspiera nowoczesny protokół IMAP, dzięki czemu synchronizujesz pocztę skonfigurowaną dla różnych użytkowników, na różnych urządzeniach, tworzysz oferty oraz inne dokumenty w projektach i wysyłasz je bezpośrednio z systemu.
     
 Sprawy
Możesz dokonać organizacji dokumentów na wiele sposobów:
 • Stworzyć elektroniczne koszulki na dokumenty i przechowywać je w jednym miejscu jako ciąg korespondencji wraz z załącznikami i historią dekretacji i akceptacji
 • Sprawę w Symfonia Obieg Dokumentów możesz wykorzystać jako checklistę, np. kiedy przygotowujesz i negocjujesz umowę lub realizujesz zamówienie. W jednym miejscu zbierz listę zadań i dokumentów
 • Sprawie możesz założyć zakładkę, w której w zależności od procesu biznesowego możesz dodawać pozycje sprawy zakupowej, sprzedażowej etc.
 • Symfonia Obieg Dokumentów rejestruje wszystkie czynności realizowane w systemie w kontekście sprawy. Dostęp do jej historii pomoże Ci w szybki sposób odtworzyć przebieg wybranej sprawy
 • Każda sprawa pozwala ściśle kontrolować, kto ma dostęp do zgromadzonych w niej danych i w jakim zakresie
 • Każdą sprawę możesz omawiać ze współpracownikami bezpośrednio za pośrednictwem kartoteki.
     
 Kalendarz i zadania
Dzięki połączeniu terminów z klientami i sprawami nadajesz nowy wymiar swoim planom. Połączenie daty z projektem i klientem sprawia, że wszystkie informacje są spójne i widoczne w innowacyjny sposób.
     
Wnioski zakupowe
 • Tworzenie dokumentów zapotrzebowania wraz z procesem akceptacji
 • Kompletacja zamówień przez dział zakupów
 • Generowanie zamówienia z szablonu, ścieżka akceptacji, wysyłka do dostawcy
     
  *W pakiecie Mini 2GB przestrzeni.­ Jest to przestrzeń chmurowa na całą firmę, przestrzeń można zwiększać wg. potrzeb firmy. *W pakiecie Basic 5GB przestrzeni.­ Jest to przestrzeń chmurowa na całą firmę, przestrzeń można zwiększać wg. potrzeb firmy. *W pakiecie Full 5GB przestrzeni.­ Jest to przestrzeń chmurowa na całą firmę, przestrzeń można zwiększać wg. potrzeb firmy.